xogo de letras #1

xogo de letras #1 (marzo), 2020
varias técnicas

Pieza expuesta en quizais, the end (La Doce, Boiro)