só as árbores coñecen o son das balas

só as árbores coñecen o son das balas, 2021

curtametraxe seleccionada no XVIII Festival de Cans