investigación

//GAL

Rebeca López-Villar é artista e investigadora na Universidade de Vigo. É autora da tese de doutoramento titulada Representacións da Bruxa na creación audiovisual contemporánea (2000-2019): videoarte, cine e televisión. Conta ademais cunha serie de textos publicados que se poden consultar en liña:

• Actas de Fugas e interferencias. V International Performance Art Conference (Grupo DX7 Tracker Laboratorio Visual, Universidade de Vigo, novembro de 2020): Magia y brujería disidente en el arte de acción contemporánea

• Actas de Fashion and Design Conference: Creation and Research (Grupo DX7 Tracker Laboratorio Visual, Universidade de Vigo, outubro de 2020): Nuevas configuraciones de la imagen brujesca en la convergencia entre el arte y la moda

• Artigo na Revista Investigaciones Feministas (2019): Prototipos brujescos televisivos como posibles continuadores de estereotipos femeninos tradicionales. El caso de American Horror Story: Coven (2013) y Apocalypse (2018)

• Artigo na Revista Internacional Estùdio (2019): Magia en la imagen: el proceso artístico como ejercicio ritual en la obra de Nuria Riaza

• Artigo na Revista Internacional Estùdio (2019): Elementos brujesco-surrealistas en la obra escultórica de Iria do Castelo

• Actas de IV Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales. ANIAV 2019. Imagen [N] Visible (Universitat Politècnica de València, xullo de 2019): La bruja que existe pero no se ve: la invisibilidad cinematográfica como estrategia generadora de terror, desde “Rebeca” hasta “La bruja de Blair”

// ESP

Rebeca López-Villar es artista e investigadora en la Universidade de Vigo. Es autora de la tesis doctoral titulada Representaciones de la Bruja en la creación audiovisual contemporánea (2000-2019): videoarte, cine y televisión. Cuenta además con una serie de textos que se pueden consultar en línea:

• Actas de Fugas e interferencias. V International Performance Art Conference (Grupo DX7 Tracker Laboratorio Visual, Universidade de Vigo, noviembre de 2020): Magia y brujería disidente en el arte de acción contemporánea

• Actas de Fashion and Design Conference: Creation and Research (Grupo DX7 Tracker Laboratorio Visual, Universidade de Vigo, octubre de 2020): Nuevas configuraciones de la imagen brujesca en la convergencia entre el arte y la moda

• Artículo en la Revista Investigaciones Feministas (2019): Prototipos brujescos televisivos como posibles continuadores de estereotipos femeninos tradicionales. El caso de American Horror Story: Coven (2013) y Apocalypse (2018)

• Artículo en la Revista Internacional Estùdio (2019): Magia en la imagen: el proceso artístico como ejercicio ritual en la obra de Nuria Riaza

• Artículo en la Revista Internacional Estùdio (2019): Elementos brujesco-surrealistas en la obra escultórica de Iria do Castelo

• Actas de IV Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales. ANIAV 2019. Imagen [N] Visible (Universitat Politècnica de València, julio de 2019): La bruja que existe pero no se ve: la invisibilidad cinematográfica como estrategia generadora de terror, desde “Rebeca” hasta “La bruja de Blair”