bio

//GAL

Rebeca Lar (Vigo, 1993), doutora en Belas Artes, é artista e investigadora. Os seus proxectos máis recentes, apoiados polas bolsas de Creación Injuve e Novos Valores, teñen que ver coa memoria histórica na provincia de Pontevedra.

Beneficiaria dunha bolsa predoutoral entre os anos 2017 e 2019, impartiu docencia e levou a cabo diferentes charlas no eido universitario e institucional. Así mesmo, algúns dos seus textos foron publicados en revistas internacionais e participou en congresos e seminarios diversos.

Tramas caligráficas e palabras tecidas: o texto é, simultaneamente, material e concepto na miña obra. A orixe latina da palabra texto –’trama’, ‘tecido’– sostén a miña creación artística, que se vale de palabras bordadas, repetidas, definidas, superpostas, riscadas, borradas.

Recuperando o quefacer artístico e activista das pioneiras feministas, pinto bordando e bordo pintando. Bordo con fío, con la, con carbón. Bordo sobre papel e tea con letras dixitais, formo imaxes a partir dunha mestura informática de trama e urda. Creo esculturas brandas con recheos e puntadas bastas, irregulares, desenfadadas. Propoño formas cónicas, siluetas punzantes que, curiosamente, tratan de curar feridas históricas.

O tecer e o fiar, actividades tradicionalmente vinculadas ás mulleres pero tamén ao máxico, sérvenme para achegarme a diferentes conceptos desde o obradoiro, para indagar no meu inventario familiar, para cuestionar estereotipos e para posicionarme.


//ESP

Rebeca Lar (Vigo, 1993), doctora en Bellas Artes, es artista e investigadora. Sus proyectos más recientes, apoyados por las becas de Creación Injuve y Novos Valores, tienen que ver con la memoria histórica en la provincia de Pontevedra.

Beneficiaria de una bolsa predoctoral entre los años 2017 y 2019, impartió docencia y llevó a cabo diferentes charlas en el ámbito universitario e institucional. Asimismo, algunos de sus textos fueron publicados en revistas internacionales y participó en congresos y seminarios diversos.

Tramas caligráficas y palabras tejidas: el texto es, simultáneamente, material y concepto en mi obra. El origen latino de la palabra texto –‘trama’, ‘tejido’- sostiene mi creación artística, que se sirve de palabras bordadas, repetidas, definidas, superpuestas, tachadas, borradas.

Recuperando el quehacer artístico y activista de las pioneras feministas, pinto bordando y bordo pintando. Bordo con hilo, con lana, con carboncillo. Bordo sobre papel y tela con letras digitales, formo imágenes a partir de una mezcla informática de trama y urdimbre. Creo esculturas blandas con rellenos bastos y puntadas toscas, irregulares, desenfadadas. Planteo formas cónicas, siluetas punzantes que, curiosamente, tratan de curar heridas históricas. Formo, como lo hacían las invertebradas de Bourgeois, telas asfixiantes, rebeldes, indisciplinadas.

El tejer y el hilar, actividades tradicionalmente vinculadas con las mujeres pero también con lo mágico y lo mediúmnico, me han servido, como a otras tantas antes que yo, para acercarme a diferentes conceptos desde el taller, para sumergirme e investigar en mi inventario familiar, para cuestionar estereotipos y posicionarme.