Ilustracións para o libro A ganancia e a perda de Martín Veiga. Colección Tambo, Faktoría K, Kalandraka Editora.